เรียนฟรีกับ “MIT OpenCourseWare” ในหลักสูตรบูรณาการ 3 สาขาวิชาสำคัญ

โอกาสเรียนออนไลน์ฟรีๆ กับมหาวิทยาลัยดัง!! กับหลักสูตร Bachelor of Science in Computer Science, Economics, and Data Science (Course 6-14) จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติดอันดับโลก

โดยเป็นการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จาก MIT OpenCourseWare เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเนื้อหาจาก MIT ในสาขายอดฮิตอย่าง

– Computer Science

– Economics

– Data Science

ได้เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแต่ละวิชาจาก MIT OpenCourseWare ได้เปิดให้เรียนนั้นถือเป็นวิชาภาคบังคับตามหลักสูตรจริงๆ เลยล่ะ

 

 

มาทำความรู้จัก Course 6-14 และรายวิชาที่น่าสนใจให้มากขึ้นกัน!

– วิชาสหวิทยาการเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะในด้านเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งถือเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งในโลกธุรกิจและภาควิชาการ

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์มีความทับซ้อนกันอย่างมากทั้งในด้านการพึ่งพาทฤษฎีเกม และเทคนิคการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

– ด้านเศรษฐศาสตร์ ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยวิชาในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐมิติ และวิชาเลือกที่แสดงให้นักเรียนเห็นว่านักเศรษฐศาสตร์ในสาขาต่างๆ ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และหลักฐานทางสถิติในการคิดปัญหาอย่างไร

– ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหลายวิชาที่ใช้พัฒนาความรู้เสริม รวมถึงการศึกษาอัลกอริทึม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (ซึ่งรวมเข้ากับเศรษฐมิติมากขึ้น)

– หลักสูตรนี้ยังรวมถึงการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในหลากหลายด้าน เช่น พีชคณิตเชิงเส้น, ความน่าจะเป็น, คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง และสถิติ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขาได้

– นอกจากนี้วิชาเอกของ Course 6-14 ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจหลักในทฤษฎีเกม และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สามารถเตรียมนักศึกษาสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งได้อีกด้วย

 

 

วิชาที่น่าสนใจด้าน Computer Science

6.0001 Introduction to Computer Science Programming in Python

6.0002 Introduction to Computational Thinking and Data Science

– 6.006 Introduction to Algorithms

 

วิชาที่น่าสนใจด้าน Economics

– 14.01 Principles of Microeconomics 1

14.27 Economics and E-Commerce

– 14.32 Econometric Data Science

 

วิชาที่น่าสนใจด้าน Data Science

– 6.036 Introduction to Machine Learning

14.20 Industrial Organization: Competitive Strategy and Public Policy

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ Course 6-14 ได้ที่นี่เลย

 

 

น่าสนใจมากๆ เลยใช่มั้ยล่ะ? นอกเหนือจากหลักสูตรนี้ทาง MIT ก็เปิดสอนหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 School of Architecture and Planning

– School of Engineering

– School of Humanities, Arts, and Social Sciences

– MIT Sloan School of Management

– School of Science

– MIT Stephen A. Schwarzman College of Computing

 

ความรู้มาเสิร์ฟถึงที่บ้านขนาดนี้ อดใจไม่ลงเรียนได้ยังไงไหว?

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ