สมัครฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมได้รับทุน + ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ OIST ประเทศญี่ปุ่น

อีกหนึ่งโครงการฝึกงานที่น่าสนใจที่ประเทศญี่ปุ่น กับโครงการ OIST Japan Internship 2020 เป็นโครงการฝึกงานที่ได้รับทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Okinawa Institute of Science and Technology

นอกจากจะได้รับทุนเต็มจำนวนแล้วนักศึกษาจะยังได้รับเงินค่าจ้าง และมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในอนาคตอีกด้วย หากสนใจอย่ารอช้า ดูรายละเอียดการสมัครดังด้านล่างนี้ได้เลย!

 

 

รายละเอียดโครงการ:

โครงการ OIST Japan Internship 2020 สนับสนุนการฝึกงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น อีกทั้งยังได้รับค่าตอบแทน ภายใตการดูแลของอาจารย์ที่สถาบัน Okinawa Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

 

ระยะเวลาการฝึกงาน:

10 – 12 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นผู้จบการศึกษาในปีที่ผ่านมาก่อนเปิดรับสมัคร

– ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติการฝึกงานจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่

– เป็นนักศึกษาด้านฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ประสาทวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การคำนวณ, สิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางทะเล, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและการแพทย์ เป็นต้น

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– ทุนฝึกงานครอบคลุมค่าประกัน, ค่าตั๋วเครื่องบิน, และค่าเบี้ยเลี้ยง

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– Curriculum Vitae

–  Personal Statement

– Academic Transcript

– Recommendation Letter

– ID Photo

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.oist.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ