ด่วน!! โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก เปิดรับสมัครครูภาษาจีน จำนวนมาก

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)เป็นองค์กรที่เปิดสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ โรงเรียน องค์กรและบริษัท ทั้งยังเป็นศูนย์สอบ HSK และ HSKK แบบอินเตอร์เน็ต (Internet Based Test: IBT)

ขณะนี้ทางสถาบันได้ประกาศรับสมัครคุณครูสอนภาษาจีน ทั้งครูประจำและครูพิเศษจำนวนมาก ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานสายนี้ห้ามพลาด!

ดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้เลย

 

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือการสอนภาษาจีน

– สอบผ่าน HSK ระดับ 5 (240 คะแนนขึ้นไป) หรือ 6 และ HSKK ระดับกลาง

– ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี (อ่านเขียนอักษรตัวย่อและพินอินได้)

– มีความรับผิดชอบ

– ตรงต่อเวลา

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– รักเด็ก

– รักงานสอนและพร้อมเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาตนเอง

 

สวัสดิการ:

– การอบรมครูใหม่

– สัมนาครูประจำปี

– ประกันสังคม

– ทุนการศึกษาภาษาจีน 1 ปี และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (3 ปี) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

– สำเนาผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 5 หรือระดับ 6 1 ฉบับ

– สำเนาผลการสอบ HSKK ระดับกลาง 1 ฉบับ

– สำเนาใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

 

ขั้นตอนการสมัคร:

– ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบได้ที่

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก หรือ

– ส่งประวัติพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ info@okls.net จากนั้นรอนัดทำแบบทดสอบออนไลน์

– ทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

โทร 02-642-1048 หรือ 02-642-1049

เว็บไซต์ www.OKLS.net

 

ที่มา: OKLS

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ