ทุนเรียนออนไลน์ 4 สาขาจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน ระดับอนุปริญญา ป.ตรี และป.โท

มหาวิทยาลัย People จากสหรัฐอเมริกาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงจัดให้มีทุนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาแต่ไม่มีทุนทรัพย์

ทุนนี้เป็นทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ครอบคลุมทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทโดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักเรียนต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย

– สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้

– มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่ดี

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ:

– การบริหารการจัดการ

– วิทยาการคอมพิวเตอร์

– วิทยาศาสตร์สุขภาพ

– การศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

www.uopeople.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ