สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง!!

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำที่กรุงเทพฯและอุดรธานี

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– Public Engagement Specialist (Press and Media) (กรุงเทพฯ)

– Cashier (อุดรธานี)

– Chauffeur (อุดรธานี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ในแต่ละตำแหน่งงานจะมีการกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ สามารถตรวจสอบได้ที่ “OPEN TO” ในตำแหน่งงานนั้นๆ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่แต่ละตำแหน่งต้องการทางออนไลน์ erajobs.state.gov โปรดตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลาปิดรับสมัคร เพราะแต่ละตำแหน่งมีกำหนดที่แตกต่างกัน

 

ปิดรับสมัคร:

– Public Engagement Specialist (Press and Media) (กรุงเทพฯ) ปิดรับสมัคร 7 พฤศจิกายน 2019

– Cashier (อุดรธานี) ปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2019

– Chauffeur (อุดรธานี) ปิดรับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ