ชวนเรียนฟรี!! หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive

เทคโนโลยีและการจัดเก็บข้อมูลในโลกยุคนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนสนใจ โดยเฉพาะในโลกของการทำงานเมื่อคุณทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆ การมีสกิลนี้ติดตัวจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาแนะนำ

คอร์สการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive (Online Data Management Course with Google Drive) เป็นหนึ่งในหลักสูตรน่าเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ให้คุณสามารถจัดการเวลาเรียนได้เองตามสะดวก ทั้งยังฟรี! แถมท้าย เมื่อเรียนจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์อีกด้วย

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 47 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัครเรียน:

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ