ทุนเรียนป.โท ออนไลน์หลากหลายสาขาวิชากับทาง American University

American University มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ต้องการเรียนทางออนไลน์ กับทุน Online Merit Scholarship เปิดสอนในหลากหลายวิชา

ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาการให้ทันสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาดีเยี่ยม และมีทักษะความเป็นผู้นำ รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Master of Arts in Economics, Applied Economics

– Master of Arts in Strategic Communication

– Master of Public Administration and Policy

– Master of Science in Health Promotion Management

– Master of Science in Counter-Terrorism and Homeland Security

– Master of Science in Nutrition Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครในปีการศึกษา 2020

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ

– ผู้สมัครจะต้องคงเกรดเฉลี่ยในระดับ 3.0 ในสองภาคการศึกษาของโครงการ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

online.american

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ