โอกาสฝึกงานกับ UNOPS ประเทศสวีเดน สำหรับนศ.ป.ตรี – ป.เอกด้านการสื่อสาร!

ทาง The United Nations Office for Project Services (UNOPS) เป็นหน่วยปฏิบัติการของสหประชาชาติซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของพันธมิตร กำลังเปิดรับนักศึกษาฝึกงานอยู่ในขณะนี้!!

นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฝึกงานที่ Global Innovation Centre ประเทศสวีเดน ภายใต้คำแนะนำและการกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมและการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมท้องถิ่น เรียกได้ว่าจะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานจากประสบการณ์จริงแน่นอน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ระยะเวลาเข้าร่วมฝึกงาน:

6 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา communication, journalism, graphic design, mass media, digital communication, public relations หรือที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– ด้านการสื่อสาร (70%)

– ด้านการจัดกิจกรรม (15%)

– ด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (10%)

– ด้านการประสานงานและประสิทธิภาพ (5%)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุกคนต้องกำลังลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาภายในเวลา 3 ปีก่อนวันเปิดรับสมัคร

– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นผลลัพธ์และทักษะในหลากหลายสาขาวิชา

– ผู้สมัครต้องมีความคล่องแคล่วในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ (ถ้าได้ภาษาสวีเดนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี พร้อมทักษะการตัดต่อวิดีโอ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

13 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

jobs.unops.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ