ทำความรู้จักกับ “เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ตัวช่วยสำหรับอนาคต!!

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่จำกัดทั้งยังมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในยุคนี้เราจึงได้เห็นการนำเอาระบบออนไลน์และเครื่องอื่นๆ มาช่วยเป็นสื่อการเรียนการสอน

เครื่องมือออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Online Tools for 21st Century Learning) เป็นวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนออกแบบและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ วิเคราะห์แนวคิดด้านการออกแบบการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ประเมินผลตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้หลังจากใช้เทคโนโลยี

เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างเลย!

 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

– อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้

– ระบุเครื่องมือออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม

– ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเพื่อการสร้างสื่อ Infographic นำเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

– เลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสร้างสื่อ Animation ได้อย่างเหมาะสม

– สร้างแบบประเมินผลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

ระยะเวลาในการเรียนการสอน:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 45 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

– ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ