P&G เปิดรับสมัครฝึกงานกับโครงการ DREAM INTERNSHIP PROGRAM แล้ววันนี้!!

P&G เปิดรับสมัครฝึกงานกับโครงการ DREAM INTERNSHIP PROGRAM ช่วงเวลาฝึกงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 – 7 สิงหาคม 2020 (สำหรับน้องที่ต้องการฝึกงานในช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป ให้แจ้งพี่ HR ในวันที่สัมภาษณ์)

 

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร:

– BUSINESS DEVELOPMENT (Sales)

– MARKETING

– FINANCE & ACCOUNTING

– CONSUMER & MARKET KNOWLEDGE (Market insight)

– ENGINEER

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 / นักศึกษาปริญญาโท

2. มีทักษะความเป็นผู้นำ

3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

4. สัญชาติไทย

 

วิธีการสมัคร:

– BUSINESS DEVELOPMENT (Sales) สมัครที่นี่

– MARKETING สมัครที่นี่

– FINANCE & ACCOUNTING สมัครที่นี่

– CONSUMER & MARKET KNOWLEDGE (Market insight) สมัครที่นี่

– ENGINEER สมัครที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 พฤศจิกายน 2019 หรือจนกว่าตำแหน่งจะเต็ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

P&G Careers

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ