กรมสรรพาวุธทหารบกประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 70 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารบกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 70 อัตรา

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

กลุ่มงานเทคนิค รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,280 บาท (สิทธิประกันสังคม)

1. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

3. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 66 อัตรา (ชาย/หญิง)

– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 41 อัตรา

– สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 14 อัตรา

– สาขาวิชาช่างยานยนต์ จำนวน 8 อัตรา

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ armyinfoetc.lnwshop.com

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ปิดรับสมัคร:

26 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

armyinfoetc.lnwshop.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ