ประกวดออกแบบ”ORIGIN CREATIVE CONTEST” ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ชวนเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่มาแสดงไอเดียและความคิดเห็นเพื่อการสร้างผลงานที่ไร้ขีดจำกัด!

Origin Property ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม “ORIGIN CREATIVE CONTEST” ภายใต้แนวคิด “GEN Z: THE ORIGIN CONDOMINIUM” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร/เงื่อนไขการรับสมัคร:

– นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18-25 ปี ไม่จำกัดสถาบัน คณะ และชั้นปี

– ประกวดประเภททีม โดยมีสมาชิก 3 – 5 คน ไม่จำเป็นต้องศึกษาในสถาบัน/คณะเดียวกัน

– แต่ละทีมมีสิทธิ์ส่งผลงานการออกแบบได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วม Workshop หรือส่งตัวแทนสมาชิกภายในทีมอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

กำหนดการประกวด:

– วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2562 : เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

– 22 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

– 29 พฤศจิกายน 2562 : กิจกรรม Workshop ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก

– 13 ธันวาคม 2562 : นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลการประกวด

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร และได้ลงนิตยสารคิด (CREATIVE THAILAND)

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท / 2 รางวัล และใบประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 061-403-8973

– email : origincontest@origin.co.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรายละเอียดการประกวด

– Origin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ