ทุนวิจัยในระดับปริญญาโท ที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

Otago Council Inc award in Science ทุนวิจัยในระดับปริญญาโทจาก University of Otago มหาวิทยาลัยในดนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยให้การสนับสนุนผู้สมัครที่มีศักยภาพในปีแรกของการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุด NZ $3,000 (ประมาณ 63,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง การขนส่ง การสื่อสาร การทำเหมืองแร่ พลังงาน การก่อสร้าง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาทั้งในนิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ

– สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ การประมง การขนส่ง การสื่อสาร การทำเหมือง พลังงาน การก่อสร้าง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-เรซูเม่

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครขอทุน นักศึกษาต้องทำการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาที่กำหนดก่อน คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.otago.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ