สวก.ให้ทุนศึกษาต่อระดับป.ตรี ม.เกษตรศาสตร์ โครงการ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่”

สวก.ให้ทุนผู้จบระดับ ปวส. และเป็น SmartFarmer ของกระทรวงเกษตรฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ภายใต้โครงการ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” มีจำนวนทั้งสิ้น 90 ทุน ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ปีละ 30 ทุน

โดยทุนดังกล่าวมีกำหนดการเปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

ผู้ที่สนใจสมัครทุนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 025797435 ต่อ 3616 (ทุน Smart farmer) หรือ FB สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก.

 

ที่มา:  opsmoac

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ