สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตราสามารถทำการสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561

โดยผู้สมัครจำเป็นต้องมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC (500 คะแนน) TOEFL Paper (474 คะแนน) TOEFL CBT (151 คะแนน) TOEFL iBT (53 คะแนน) IELTS (4.5 คะแนน) CU-TEP (45 คะแนน)

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– นักทรัพยากรบุคคล

– นักตรวจสอบภายใน

– นักวิชาการเงินและบัญชี

– นักจัดซื้อและการพัสดุ

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

– นักวางแผนโครงการ

– นักจัดการงาน

– นักองค์กรสัมพันธ์

– นักการค้าต่างประเทศ

– นักสืบสวนสอบสวน

– นิติกร

– นักวิเคราะห์ธุรกิจ

– นักเทคโนโลยี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.otcc.dit.go.th และ otcc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ