การฝึกงานที่ Accenture ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

Accenture เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ฝึกงานต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษา ณ ช่วงฝึกงานของคุณ ซึ่งการฝึกงานนี้ จะไม่มีค่าตอบแทนให้ และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

Accenture ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ยากที่สุดของลูกค้า โดยการให้บริการที่ไม่มีใครเทียบในด้านกลยุทธ์การให้คำปรึกษา ด้านเทคโนโลยีระบบดิจิทัลและการดำเนินงาน เป็นบริษัทพันธมิตรกับ Fortune Global 500 กว่า 3/4 ซึ่งช่วยผลักดันนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของโลก

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ Accenture ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ศึกษา HBO / WO ในสาขา HR การจัดการหรือการศึกษาอื่นที่มีความสัมพันธ์กับ HR

– ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาในช่วงฝึกงานของคุณ

– เป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

– มีกลยุทธ์เชิงรุก และสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ได้

– คุณมีบุคลิกที่เข้มแข็ง และมีระบบเครือข่ายที่ดี

– มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Excel ที่ยอดเยี่ยม หรือสามารถเรียนรู้ได้

– สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้นำได้

– มีทักษะด้านการวิเคราะห์และเป็นผู้แก้ปัญหา

– มีทักษะและความชำนาญในด้านภาษาดัตช์และภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ