Coventry University Sports Scholarship ให้ทุนด้านกีฬา เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Coventry University Sports Scholarship สำหรับเดือนกันยายน ปี 2018

โดยทุนนี้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักร นักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ Coventry University ประเทศอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในปีการศึกษา 2018/19 ทางมหาวิทยาลัยจัดมอบทุน Sports Scholarships ประมาณ 40-50 ทุน โดยมูลค่าทุนอยู่ที่ 1,500 หรือ 3,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 58,000 – 116,000 บาท) โดยขึ้นอยู่กับระดับผลงานของผู้สมัคร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรี และ Postgraduate ด้านการกีฬา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

-โดยผู้สมัครจะลงต้องแข่งขันในกีฬาที่ได้รับการยอมรับจาก Sport England

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร และส่งไปที่ support@coventry.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.coventry.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ