P.A.L. Project ทุนแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

P.A.L. Project ย่อมาจาก Promoting Asian Leadership เป็นโครงการส่งเสริมความเป็นผู้นำให้เยาวชนในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในเวทีโลก และสร้างบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชีย

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร I.I.R. (สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ของมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุน และมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับผู้เข้าร่วมจากประเทศอื่นๆ

 

 

วัน/เวลา/สถานที่จัดโครงการ:

2-13 สิงหาคม 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนมูลค่า 650 USD (ประมาณ 20,500 บาท) ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่น และค่าอาหาร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เข้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำระดับเอเชีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด 20 คน

-มีสัญชาติในประเทศภูมิภาคอาเซียน อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

-สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลุ่มเอเชีย

-มีคะแนน TOFEL iBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป

 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่ www.pal-tokyo.com/PAL

 

ปิดรับสมัคร:

6 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.pal-tokyo.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ