ประกวดออกแบบ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ลุ้นดูงานต่างประเทศพร้อมรางวัลกว่า 6 แสนบาท!!

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” ประจำปี 2561 หัวข้อ “นวอัตลักษณ์” ภายใต้โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย 2561” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์ต่างประเทศสำหรับ 2 ท่าน ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

 

 

วัตถุประสงค์ของการประกวด เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และมีช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของชุมชนทอผ้าขาวม้าอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานที่ผลิตจากผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนภายใต้ “โครงการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561” ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์”

*หมายเหตุ :

– “นว” แปลว่า ใหม่

– “อัต” แปลว่า ตัวตน

– “ลักษณะ” แปลว่า ประเภท สมบัติเฉพาะตัว

 

 

สาขาการประกวด

– สาขาออกแบบแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ

– สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ เช่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

– สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า โดยการประยุกต์ หรือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

– นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจงาน ด้านออกแบบ

– ผู้สมัครอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2561)

 

 

กำหนดระยะเวลา

– 21 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับผลงานทั่วประเทศ

– 30 มิถุนายน 2561 ปิดรับผลงานการประกวด

– 10 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

– 11 – 15 สิงหาคม 2561 แสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือก และตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 

ส่งผลงานได้ที่

– Email : thanyatip.t@thaibev.com

– ส่งทางไปรษณีย์ที่
บริษัท ทศภาค จำกัด 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ชั้น 20 ยูนิตบี 2001-2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(จ่าหน้าซอง “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561”)

– สิ้นสุดการส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 20,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์ต่างประเทศสำหรับ 2 ท่าน ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 15,000 บาท ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

– รางวัลชมเชย ในแต่ละสาขา สาขาละ 7 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

098 832 1066 , 092 256 0951 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ