การฝึกงานร่วมกับ UNICEF พร้อมรับค่าตอบแทน 47,000 บาทต่อเดือน

Education Cannot Wait (ECW) เป็นกองทุนพหุภาคีระดับโลกแห่งแรกที่อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์ ภายใต้การดูแลของ UNICEF

ECW เปิดโอกาสให้นักศึกษา / ผู้สำเร็จการศึกษา มีโอกาสได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในด้านการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของเจ้าหน้าที่ ECW ที่มีประสบการณ์

การฝึกงานนี้เป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 – 6 เดือน ณ สำนักเลขาธิการ ECW ในนิวยอร์ก

นักศึกษาฝึกงานจะได้รับมอบหมายให้ทำการวิจัย การทำแผนที่ และการวิเคราะห์การวิจัย รายงาน และการประเมินผลกระทบด้านการศึกษาในกรณีฉุกเฉิน

เขา / เธอจะช่วยในการจัดทำการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเพื่อคำนวณมูลค่าเงินของการลงทุน ECW และช่วยในการจัดทำเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

 

 

การสนับสนุน:

นักศึกษาฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทน USD 1,500 ต่อเดือน (ประมาณ 47,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพื่อให้ได้รับพิจารณาการฝึกงาน ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือจบการไม่เกิน 2 ปี ที่ผ่านมา

– ผู้ฝึกงานควรมีพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านการศึกษา (รวมถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัย) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลกระทบสถิติที่ใช้ การคุ้มครองเด็กหรือกิจการด้านสิทธิมนุษยชน / ด้านมนุษยธรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ณ เวลาที่สมัครและมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– นักเรียนต่างชาติจะต้องมี OPT หรือ CPT ที่ถูกต้อง

– ผู้ที่มีญาติใกล้ชิดที่ทำงานกับ UNICEF หรือ ECW จะไม่มีสิทธิ์สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ