ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท+โล่เกียรติคุณ

สายประกวดมาทางนี้!! เรามีเวทีใหญ่มาฝากอีกแล้วจ้า! งานนี้ไม่เพียงได้แสดงฝีมือให้แมวมองมาส่อง แต่ยังได้ลุ้นเงินทุนต่อยอดสูงสุดถึง 100,000 บาท!!

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

 

 

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด:

เป็นผลงานจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคด้านจิตรกรรมได้อย่างอิสระ

 

หัวข้อการประกวด:

กําหนดหัวเรื่องในการประกวดมีความเกี่ยวพันกับปรัชญาในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมส่งผลงาน ได้ใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ

 

คุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด:

ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนําออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

 

กําหนดการ:

การส่งงาน

– กรุงเทพฯ ณ เดอะแจม แฟคตอรี่ (กรุงเทพฯ) วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– วิทยาลัยช่างศิลป นครศรีธรรมราช วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

– การตัดสินการประกวด วันที่ 8 มิถุนายน 2562

– การประกาศผลการตัดสิน วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลทั้งหมดมี 16 รางวัล แบ่งเป็น

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายระบบ Bluetooth พานาโซนิค 1 เครื่อง

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายระบบ Bluetooth พานาโซนิค 1 เครื่อง

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายระบบ Bluetooth พานาโซนิค 1 เครื่อง

– รางวัลดีเด่น จํานวน 10 รางวัล ผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายระบบ Bluetooth พานาโซนิค 1 เครื่อง พร้อมประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม:

– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2731-8888 ต่อ 2911

– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โทร. 0-2282-8525

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ