ทุนศึกษาดูงานที่สถาบันในประเทศโปแลนด์ สำหรับนักวิทยาศาสตร์ระดับป.เอก

โครงการ Ulam มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความเป็นสากลของ Polish HEIs และสถาบันวิทยาศาสตร์ โดยเปิดรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มอบทุนสนับสนุนในการเยี่ยมชมสถาบันในโปแลนด์ เสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานในโปแลนด์ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ผู้ได้รับทุนจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ที่โปแลนด์เป็นเวลา 6 – 24 เดือน

-นักวิทยาศาสตร์ที่เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์โปแลนด์ภายใต้โครงการนี้จะได้รับทุนการศึกษารายเดือนตลอดระยะเวลาการอาศัยอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก ทุกสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากประเทศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่โปแลนด์

-ไม่ถือสัญชาติโปแลนด์ ไม่เคยอาศัยหรือทำงานในโปแลนด์ตั้งแต่ปี 2017

-เปิดรับนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

23 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nawa.gov.pl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ