ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยพายัพเปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้ทุนเรียนป.ตรีกว่า 13 โครงการ

มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งเปิดให้ทุนการศึกษารวมกว่า 13 โครงการ

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

1. ทุนการศึกษา สัจจะ-บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙

2. ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

3. ทุนเยาวชนคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

4. ทุนบุตรบุคลากรของหน่วยงาน หรือ สถาบันที่สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

5. ทุนบุตรศิษย์เก่า

6. ทุนการศึกษาผู้มีศักยภาพสูง (ทุนเรียนดีเยี่ยม / ทุนเรียนดี)

7. ทุนพี่น้องบุนนาค

8. ทุนบุตรบุคลากรสังกัดองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นนิติบุคคล

9. ทุนนักกีฬา

10. ทุนความสามารถพิเศษ

11. ทุนความสามารถยอดเยี่ยมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ

 

 

12. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพร่วมพัฒนาบุคลากรคริสเตียนสำหรับหน่วยงาน / สถาบันสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

13. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรคริสเตียนร่วมกับหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามรายละเอียดที่ระบุในเว็บไซต์ www.payap.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.payap.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 หรือสอบถามทุนการศึกษา ต่อ 7832

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ