‘บ๊อช ประเทศไทย’ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน สมัครได้แล้ววันนี้!!

‘บ๊อช ประเทศไทย’ (Bosch Thailand) บริษัทกลุ่มโซลูชั่นส์แห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคารสัญชาติเยอรมัน กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านการออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดียผ่านทางสื่อโซเชี่ยล

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความยืดหยุ่น และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี

2. จัดลำดับความสำคัญได้ดีและสามารถทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมต่อไปนี้ได้แก่ Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator

4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ multimedia design อย่างน้อย 1 ปี

5. ใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขามัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครโดยกดปุ่ม “I’m interested” ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ jobs.smartrecruiters.com โดยผู้สมัครต้องระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน และวันสุดท้ายที่สามารถรอรับผลประเมินจากบริษัท

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Bosch Thailand Career

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ