การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลประจำที่ภาคเหนือจำนวน 93 อัตรา

เชื่อว่ามีหลายคนที่กำลังรอร่วมงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ และตอนนี้กฟภ. ก็ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานในภาคเหนือแล้ว

ในครั้งนี้เปิดรับสมัครหลากหลายตำแหน่ง จากประกาศจำนวน 2 ฉบับ รวมแล้วรับมากถึง 93 อัตราด้วยกันรายละเอียดสำหรับตำแหน่งต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 

 

ประกาศเลขที่ 958

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 21 อัตรา

– ผู้ช่วยช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 14 อัตรา

– ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุ 18 – 30 ปี

– ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

ประกาศเลขที่ 959

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– ผู้ช่วยช่าง จำนวน 19 อัตรา

– ผู้ช่วยช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 36 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุ 18 – 30 ปี

 

วิธีสมัคร:

ยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตัวเองที่

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศเลขที่ 958 ฉบับเต็ม

– ประกาศเลขที่ 959 ฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ