โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดหลักสูตรช่างเฉพาะทาง รุ่น 3 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดหลักสูตรช่างเฉพาะทาง รุ่น 3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวุฒิ ปวส. ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เข้าศึกษาเพียง 6 เดือน จบการศึกษาแล้วบรรจุเข้าทำงานกับ กฟภ.

 

 

รายละเอียดหลักสูตร:

– เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เข้าศึกษาเพียง 6 เดือน

– หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง ไม่มีภาระทางทหาร

– จำนวนที่รับสมัคร 26 คน

– สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่งพนักงานช่างแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

 

กำหนดการรับสมัคร:

รับสมัครออนไลน์ 9 – 18 ธันวาคม 2562

สอบข้อเขียน 12 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ