สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดคอร์สเรียนฟรี! “บุคลิกภาพและการปรับตัว” ทางออนไลน์

มีคอร์สออนไลน์ดีๆ แถมฟรีมาฝากกันอีกแล้ว!

เนื่องจากโลกทุกวันนี้ ไลฟ์สไตล์ของคนส่วยใหญ่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวช่วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือเรื่องอื่นๆ ดังนั้น บทเรียนออนไลน์จึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงได้จัดคอร์สเรียนฟรี เรื่อง “บุคลิกภาพและการปรับตัว” ให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้ตามตารางเวลาที่สะดวก โดยจะเริ่มเปิดคลาสในวันที่ 25 สิงหาคมนี้

การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสามารถในการปรับตัวคือหนึ่งใน Soft Skill ที่สำคัญของยุคนี้ ที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับใครก็ได้ และได้รับการให้เกียรติ

นอกเหนือไปจากการฝึกฝน Soft Skill ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับตัวตนและการแสดงออกของเราโดยตรง แต่ทางหนึ่งในการเรียนรู้คือการทำความเข้าใจบุคลิกภาพ และการปรับตัวในเชิงจิตวิทยา

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในมิติของการเข้าใจตนเอง นำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมอีกด้วย

 

 

โดยจุดมุ่งหมายของคอร์สเรียนนี้คือ

– ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้

– ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้

– ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้

 

วิธีการสมัครเรียน:

– สามารถสมัครได้ ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– เริ่มเปิดคอร์สในวันที่ 25 สิงหาคม 2019

– เป็นการเรียนด้วยตัวเอง คุณจึงสามารถจัดตารางเรียนได้ตามสะดวก

– ค่าเรียนฟรี

 

ที่มา: Future Trends

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ