ประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ เวทีการแข่งขันที่นอกจากจะได้รับประสบการณ์อย่างที่ยอดเยี่ยม ยังเป็นโอกาสในการคว้าทุนการศึกษาอีกด้วย!!

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “ไทยดี มีมารยาท” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศณียบัตร

 

 

หัวข้อการประกวด:

“ไทยดี มีมารยาท”

 

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด:

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

– ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือ ทีมก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) เนื้อหาของผลงานต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ไทยดี มีมารยาท” พร้อมช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย

– End Credit ต้องมีโลโก้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เว็บไซต์ MThai.com และ Mono29

 

ด้านเทคนิคการจัดทำ:

– เป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล / กล้องวีดีโอ / โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ ในระดับ Full HD

– ความยาวของภาพยนตร์สั้น 3-5 นาที

– ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาแล้ว มาเข้าร่วมประกวดอีกในครั้งนี้ หากสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*หมายเหตุ กฏ กติกา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับคลิปวีดีโอ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

– หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2562

– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยระบุรายละเอียด ชื่อทีม/ชื่อ/ภาพยนตร์สั้น/เนื้อหา/หรือรายละเอียดของภาพยนตร์โดยย่อ

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

– ประกาศผลการประกวด 15 ทีม วันที่ 9 กันยายน 2562 บนหน้าเว็บไซต์ ที่นี่ 

– มอบรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2562 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร 02-502-0700 ต่อ 7822

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ