จุฬาฯ จัดกิจกรรม : ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (TESA Camp 5)

โลกของเศรษฐศาสตร์ในยุคปัจจุบัน เรื่องของ Big Data กำลังเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

TESA5 ธีมค่ายในปีนี้คือ Big Data คือ ค่ายที่รวมนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี ทุกคณะที่มีวิชาเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ผ่านการทำโปรเจคเล็กๆ ทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

TESA camp เน้นประสบการณ์ลงมือ การต่อยอดองค์ความรู้อย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นเกมเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมworkshop ระดมความคิดสร้างสรรค์ ทัศนศึกษาที่องค์กรชั้นนำของประเทศ และที่ขาดไม่ได้คือการทำโปรเจคเล็กๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองภาพของเศรษฐศาสตร์ ทั้งในทางปฏิบัติและทฤษฎีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปีนี้ค่าย TESA ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Big Data ระดับประเทศหลายท่านมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอีกด้วย

 

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ต้องมีเรียนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

 

จำนวนที่เปิดรับ:

60 คน

 

ค่าสมัคร:

500 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือกแล้ว)

 

หมดเขตรับสมัคร:

13 กรกฎคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

5-8 สิงหาคม 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ