PETRO US CAMP ค่ายปิโตรเคมีเพื่อการค้นพบตัวเองและเพิ่มทักษะ เข้าร่วมฟรี!!

เพราะน้ำมันคือทรัพยากรสำคัญที่กำลังจะหมดลงในอนาคต การศึกษาเพื่อค้นหาแหล่งขุดเจาะ รวมถึงการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับมนุษยชาติจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และทำให้ “แผนกปิโตรเคมี” มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

 

 

PETRO US CAMP ค่ายปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักปิโตรเคมีรุ่นเยาว์ ค้นหาตัวเอง เพิ่มพูนประสบการณ์สู่อัจฉริยะภาพทางกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ ผ่านกิจกรรมแบบกลุ่มและกิจกรรมสุดสนุกสนาน พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผ่านการลงมือปฏิบัติการด้านปิโตรเคมี

งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้สำหรับน้องๆ ที่ต้องการค้นหาตัวเอง และเพิ่มศักยภาพ และความรู้ทางด้านปิโตรเคมีผ่านกิจกรรมแบบกลุ่ม และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเเต่ละฐาน นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านปิโตรเคมี พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผ่านการลงมือปฎิบัติการด้านปิโตรเคมี

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับม. ปลาย (สายวิทย์ – คณิต) และปวช. (สายช่างอุตสาหกรรม)

 

จำนวนที่เปิดรับ:

30 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี!!!

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 พฤศจิกายน 2020

 

วันที่จัดกิจกรรม:

28 – 29 พฤศจิกายน 2020 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

แผนกปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ