ทุน Hokkaido University President ระดับสูงกว่า ป. ตรี ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2021

มีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อที่ Hokkaido University ตั้งอยู่ที่ Sapporo เมือง Hokkaido ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น

ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Hokkaido University President Scholarships ประจำปี 2021 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้รับทุนเต็มจำนวน ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาประมาณ 2,300,000 เยน (ราว 660,000 บาท) สำหรับปีที่ 1 ครอบคลุมดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการสมัคร

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Accounting and Public Policy

– Law

 

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Medicine

– Dentistry

– Veterinary Medicine

– Infectious Diseases

– Clinical Pharmacy

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย และมีข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hokkaido University (ตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยได้ ที่นี่)

– นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ Hokkaido University ไม่สามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงสุด 25% ของชั้นเรียนหรือเทียบเท่า

– ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ขณะสมัครขอรับทุนที่ Hokkaido University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอทุนการศึกษา

– Consent letter

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

– Letter of recommendation

– ประกาศผู้สมัครอย่างเป็นทางการ จากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารข้างต้นไปยังมหาวิทยาลัยของตน

– มหาวิทยาลัยในเครือแต่ละแห่งจะต้องเลือกผู้สมัครหนึ่งคน และส่งเอกสารที่จำเป็นไปยัง Hokkaido University ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

Kita 17 Nishi8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0817, Japan

Academic Affairs Department

Student Support Division

Attn: NAGAI Kana (Ms.)

Email: scholarship@academic.hokudai.ac.jp

 

ปิดรับสมัคร:

8 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ