PGT Excellence Awards ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of Glasgow

ทุน PGT Excellence Awards จากคณะภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลก แห่ง University of Glasgow สหราชอาณาจักร มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลกให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถเป็นเลิศ เพื่อทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย

หากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่นี่ :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา £10,000 (ราว 400,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนทำวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่คณะภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โลก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Earth Futures: Environments, Communities, Relationships [MSc]

– Geoinformation Technology & Cartography [MSc/PgDip/PgCert]

– Geomatics & Management [MSc]

– Geospatial & Mapping Sciences [MSc/PgDip/PgCert]

– Human Geography: Spaces, Politics, Ecologies [MRes]

– Land & Hydrographic Surveying [MSc/PgDip/PgCert]

– Sustainable Water Environments [MSc]

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาและมีผลการเรียนดีมากในระดับเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า หรือมากกว่า 70% ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– มีทักษะความสำเร็จส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม

– มีใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ / หรือผลการทดสอบ GSE

– มีใบรับรองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– มีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้อย่างอิสระ มีแบบแผน และมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

– มีผลสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนดจะได้รับการพิจารณารับทุนโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มใบสมัครแยก โดยสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gla.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ