ทุน DAAD เรียนต่อป.เอก ที่เยอรมนี ให้ทั้งเงินเดือน ตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษา

มาแล้ว!! ทุน DAAD ระดับปริญญาเอก สาขา Mathematics in Industry and Commerce – MIC เหมาะสำหรับผู้เรียนจบปริญญาโทมาในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมปริญญาเอกมีการเรียน และการทำวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งมีระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี

ผู้สมัครที่สนใจเรียนต่อปริญญาเอกที่เยอรมนี ศึกษารายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และคอร์สเรียนภาษาเยอรมันระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนีในเดือนสิงหาคม (โปรแกรมปริญญาเอกเริ่มเดือนตุลาคม 2562)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขา Mathematics in Industry and Commerce – MIC

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบปริญญาโทมาในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีผลทดสอบวัดระดับทางภาษา (TOEFL หรือ IELTS)

-เป็นประชากรจากประเทศกำลังพัฒนา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-CV

-ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS

-เอกสารอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารทั้งหมดตรงไปที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนต่อ

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mathematik.uni-kl.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ