ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ด้าน Health and Diaconia ที่นอร์เวย์ มูลค่า 1.8 ล้านบาท

VID Specialized University ก่อตั้งในปี 1843 เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรของนอร์เวย์ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกกว่า 50 หลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในด้านการวิจัยสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสานฝันการเรียนต่อในประเทศนอร์เวย์ VID Specialized University ได้เสนอทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ด้าน Health and Diaconia สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับเลือกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมวิจัยแล้วจะสามารถกลายเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสาล เพื่อการนี้จึงได้มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในหลากหลายด้าน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : VID Specialized University

สาขาที่กำหนด : Health and Diaconia

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก , การวิจัย

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนดังนี้

  • เงินเดือนประจำตำแหน่งนักศึกษาวิจัย (ปรับขึ้นทุกปีตามข้อตกลงร่วมกัน)
  • ประกันอุบัติเหตุและอื่นๆ
  • สิทธิในการเป็สมาชิกขององค์กร
  • โอกาสในการพัฒนาวิชาการร่วมกับเพื่อร่วมงานที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากทั่วโลก

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– เกรดเฉลี่ยของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าต้องอยู่ในระดับ B ขึ้นไป

– สามารถทำงานตามเป้าหมายทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยวได้อย่างดี

– มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะและความรู้ในแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

PhD Research Fellowships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ