University of Dublin มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์

University of Dublin มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษาที่มีสัญชาติไอร์แลนด์ สัญชาติยุโรป และสัญาติอื่นๆ เพื่อศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

€18,000 (ประมาณ 700,000)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก

– School of Computer Science and Statistics (SCSS)

– Trinity College Dublin (TCD).

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– แรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการรับมือกับปัญหาการวิจัยที่ท้าทาย

– จบปริญญาโทในสาขา ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสนใจในด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์

– ผลการเรียนดีเยี่ยม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า)

– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครควรส่งรายละเอียด CV พร้อมชื่อ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อจากผู้อ้างอิง ให้กับ Prof. G. Iosifidis

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarship-positions

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ