ทุนวิจัยปริญญาเอก ด้านวิทย์ – คณิต ที่มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ, ฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยเป็นทุนจาก International Max Planck Research School for Genome Science เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Göttingen ประเทศเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนวิจัยในระดับปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทดลองคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สถิติฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีทักษะทางด้านวิชาการ ประสบการณ์แรงจูงใจ และความมุ่งมั่น

– ผู้สมัครต้องมีทักษะด้านการสื่อสารความรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงมีมุมมองที่กว้างขึ้นและความคิดสร้างสรรค์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองผลการเรียน

– ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

– เอกสารวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ application.imprs-gs.uni-goettingen

 

ปิดรับสมัคร:

12 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://uni-goettingen.de/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ