ทุน ป.เอก ในหลักสูตร Sustainability Science ณ สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

Japan Foundation for UNU (JFUNU) Scholarship ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นจากประเทศที่กำลังพัฒนา

ซึ่งมีความประสงค์เข้าเรียนต่อในหลักสูตร Sustainability Science ณ United Nations University Institute ประเทศญี่ปุ่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 120,000 เยน (ประมาณ 35,000 บาท) นานสูงสุด 36 เดือน

ครอบคลุมค่าเดินทางไปกลับจากประเทศญี่ปุ่น ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ และยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตร Sustainability Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติในประเทศกำลังพัฒนาในรายนามประเทศ OECD DAC

-มีความสนใจศึกษาด้านความยั่งยืน

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาทั่วโลก

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างน้อย 2 ปี อันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ UNU-IAS หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสองใบ และหนึ่งในนั้นมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบยั่งยืน

-เกรดเฉลี่ยสะสม 3.5 ขึ้นไป (ในระดับ 4.0)

-มีความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษานี้:

-มาจากประเทศกำลังพัฒนา และผู้สมัครแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับความช่วยเหลือทางการเงิน

-ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นภายใต้วีซ่าทำงานจะไม่ได้รับทุนการศึกษา

-ผู้สมัครที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใบที่สอง ณ UNU-IAS จะไม่ได้รับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ให้สมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

27 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ias.unu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ