ทุนป.เอก สำหรับทำวิทยานิพนธ์ที่สถาบันวิจัย CEMEF ในประเทศฝรั่งเศส

PhD Thesis ทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ใน CEMEF สถาบันวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจัดมอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมกว่า 70 ทุน

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 70 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-สมัครเข้าเรียนหลักสูตร C-PVC Short-Term Physical Change Research ที่สถาบัน

-มีความสามารถในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับรอุตสาหกรรมพาร์ทเนอร์

-ได้รับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Research Master’s degree or a Bac +5 หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์เพื่อลงทะเบียนในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ CEMEF ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

27 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cemef.mines-paristech.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ