การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษากว่าล้านบาท+ดูงานต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

– ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา : เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

– ระดับอุดมศึกษา : นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

กำหนดการระดับอุดมศึกษา

– วันพุธที่ 1 สิงหาคม – วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 : รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 6)

>>สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

>>ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา

>>จดหมายส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน

– วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ: ระดับประถมและมัธยมศึกษาได้หมดเขตการรับสมัครไปแล้ว

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ >>ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

เส้นทางแนะนำ: รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (เดินเข้ามาด้านในอาคาร จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัย)

 

สถานที่แข่งขัน

ระดับอุดมศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

– SET Contact Center

– โทร. 0-2009-9999

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ