น้องๆ ม.6 เพียง CALL ปุ๊บ ก็ได้รับทุน ป.ตรี ทุกคณะ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ในช่วงวิกฤตเช่นนี้อาจส่งผลกระทบทางด้านการเรียนของใครหลายๆ คน แต่ก็อย่าพึ่งกังวลใจไป ในวิกฤตแบบนี้ไม่สามารถหยุดการศึกษาต่อได้ เพราะขณะนี้ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครพร้อมมอบทุนป.ตรี

ในชื่อทุนว่า “CALL ปุ๊บ ให้ ทุน ป.ตรี ทุกคณะ” แค่เพียงน้องๆ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพี่ๆ แนะแนวจาก PIM ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็มีสิทธิ์รับทุน! รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– คณะบริหารธุรกิจ

– คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะนิเทศศาสตร์

– คณะวิทยาการจัดการ

– คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

– คณะศึกษาศาสตร์

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

– หลักสูตรนานาชาติ International Modern Trade Business Management Program (iMTM) ติดต่อที่ iadmission@pim.c.th

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาจากระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับพี่ๆ ตามแต่ละภูมิภาคได้ดังนี้

 

.

.

.

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.pim.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ