มาร่วมเปิดโลกเทคโนโลยีหุ่นยนต์กับ PIM JCCP 9 เรียนรู้นวัตกรรมพร้อมสนุกกับภาษาอังกฤษ!!

สำหรับน้องๆ ที่สนใจในเรื่องของนวัตกรรมหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ต้องไม่พลาดกับเวิร์คช็อป และการศึกดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ PIM พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบกิจกรรม

ในโลกอนาคตที่เทคโนดลยีกำลังก้าวไปข้างหน้า อะไรคือความท้าทายที่เยาวชนต้องรอเผชิญ? มาร่วมเปิดประสบการณ์กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะมาพลิกโฉมภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมกรรมไทย พร้อมสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์จริงกับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและทันต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพในอนาคตยุคดิจิทัล 4.0 กับกิจกรรม PIM Junior Creative Challenge Program ครั้งที่ 9 “The Future of Robotics Engineering with Thai Education 4.0 พลิกเส้นทางเด็กวิศวะ สร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล 4.0”

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต / ปวช. ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม

 

จำนวนที่รับ:

80 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2018 (หากเต็มแล้วปิดรับทันที)

 

วันที่จัดกิจกรรม:

12 มกราคม 2019

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ConventionHall 2-3 อาคารหอประชุมชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

กำหนดการ:

– 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

– 09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ โดยคุณวรินทรา วิริยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

– 09.10 – 09.15 น. กิจกรรมสันทนาการ

– 09.15 – 10.15 น. บรรยาย “Robotics First Class”

– What is Robotics? : วิทยาการหุ่นยนต์คืออะไร

– Types of Robots? : ประเภทของหุ่นยนต์

– Power source : แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์

– Major Components : องค์ประกอบของหุ่นยนต์ โดย อาจารย์ดร. นิพนธ์ ลภนะพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

– 10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

– 10.30 – 11.30 น. บรรยายช่วงที่ 2 “Robotics First Class”

– Sensor /Actuators : ระบบเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ขับเคลื่อน

– Robotics and Automation System Vocabulary : คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

– การศึกษาต่อและเส้นทางอาชีพของวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

– รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์

– 11.30 – 12.00 น. กิจกรรม Workshop “Paper tower”

– 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

– 13.00 – 16.00 น. ฐานกิจกรรม “The Future of Robotics Engineering”

– ฐานที่ 1 Hydraulic Powered Robot Arm

– ฐานที่ 2 RAE Lab tour

– 16.00 – 16.30 น. สรุปกิจกรรมและปิดโครงการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สมัครทางออนไลน์

สอบถามทางเฟซบุ๊คของกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ