ช่างภาพบันทึกภาพถ่ายสถานที่เดิม ต่างกันเพียงช่วงเวลา แต่สวยงามจับใจไม่ว่าช่วงไหนก็ตาม…

Albert ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากสถานที่เดิมๆ...

December 7, 2017 3 Mins Read
108 Views