‘Pixar’ เปิดคอร์สเรียนเล่าเรื่องออนไลน์ Storytelling กันแบบฟรีๆ ตามไปเรียนกันให้เร็ว!!

ทุกๆ คนต่างก็ล้วนแต่เป็นนักเล่าเรื่องกันทั้งนั้น...