พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวน : คอร์สน่าเรียนที่จะทำให้วันว่างของคุณเป็นทักษะใหม่

การปลูกพืชพันธุ์เป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่หลายคนชื่นชอบ ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นการตกแต่งสวนสวยในบ้านได้

ทว่า หนึ่งในสิ่งที่หลายคนมองข้ามไป นั่นก็คือแม้ว่าพืชหลายชนิดจะมีประโยชน์และสามารถปลูกด้วยกันได้ แต่บางครั้งกับพืชบางต้นก็มีผลกระทบซึ่งกันและกัน อีกทั้งการเลือกสีก็มีผลต่อความรู้สึกเมื่อมองสวนในบ้านของคุณนั่นเอง

ดังนั้นในวันนี้เราจึงมีคอร์สน่าเรียนจากเว็บไซต์ Thai MOOC มาฝาก เพื่อคนรักการทำสวนโดยเฉพาะ

 

 

พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม:

คอร์สเรียนนี้จะอธิบายถึงความสำคัญ ประโยชน์ และผลกระทบของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม สังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ลักษณะและชนิดของพืชพรรณในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ในการออกแบบ หลักการเลือกใช้พืชพรรณต่างๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันในการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

– ผู้เรียนสามารถอธิบายสังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่างๆ และผลของการใช้พืชพรรณต่อสภาพแวดล้อม

– ผู้เรียนสามารถอธิบายการเลือกใช้พืชพรรณที่เหมาะสมในงานออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักศึกษาสาขาภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

31 มิถุนายน 2020

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

พืชพรรณสำหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ