มาแล้ว!! โครงการ POSCO Asia Fellowship สำหรับเรียนต่อป.โท-เอก ที่ประเทศเกาหลี

โครงการ POSCO Asia Fellowship Overseas Scholarship Program เป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศเกาหลี ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2 ปี

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพตลอด 4 ภาคการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิตที่จบการศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท สาขาใดก็ได้

2. เป็นนิสิตที่ไม่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเกาหลีมาก่อน

3. นิสิตต้องไม่ถือสองสัญชาติ ไทย-เกาหลี

4. เป็นนิสิตที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี ได้ในระดับดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.postf.org/en/main.do

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ