เปิดรับนักวิจัย สาขาคณิตศาสตร์ ในประเทศฝรั่งเศส พร้อมเงินเดือน 79,000 บาท!!

Henri Lebesgue Center ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมสมัครหลักสูตร Postdoc นักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ได้เปิดรับหลายตำแหน่งสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ด้วยห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศของโครงการ Investissement d’avenir ศูนย์ Henri Lebesgue Center จะเป็นศูนย์กลางด้านคณิตศาสตร์ที่อิงกับเสาหลักทั้ง 3 แห่ง

ผู้สมัครที่ได้รับการว่าจ้าง จะต้องทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์ Henri Lebesgue Center ในหัวข้อต่อไปนี้ :

– IRMAR in Rennes

– LMJL in Nantes

– LMBA in Brest and Vannes

– LAREMA in Anger

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินประจำตำแหน่งประมาณ 2,100 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 79,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร Postdoc นักวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ ณ ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับหลายตำแหน่ง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

– ผู้สมัครจะต้องส่งโครงการวิจัยเดิม รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอดแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารต่อไปนี้:

– CV อธิบายรายละเอียดของผู้สมัคร และประสบการณ์วิชาชีพ (ราขชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ หัวข้อการวิจัย หรือกิจกรรม)

– จดหมายแนะนำตัวรวมทั้งโครงการวิจัย

– ที่อยู่อีเมลของนักวิจัยอย่างน้อย 2 คน ที่พร้อมให้การสนับสนุนจดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงนักวิจัยในท้องถิ่น

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ใบสมัครออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ