พลาดไม่ได้!! ทุนทำวิจัยจาก DAAD เรียนต่อที่เยอรมนี พร้อมมีเงินเดือนสนับสุนน

DAAD ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมนี มอบทุน Postdoc สำหรับทำวิจัยทุกสาขา ระยะเวลาทั้งหมด 18 เดือน โดยมีเงื่อนไขว่า 12 เดือนแรกจะต้องทำวิจัยในต่างประเทศ (ประเทศใดก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศเยอรมนี) และ อีก 6 เดือนจะต้องกลับมาทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ผู้สมัครจะได้ทำสัญญาจ้างชั่วคราวที่มหาวิทยาลัยเยอรมัน

-ทุนสนับสนุนระหว่างทำวิจัยเป็นระยะเวลา 18 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุน Postdoc ทำวิจัย ที่ประเทศเยอรมนี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องเลือกประเทศที่เคยไปทำวิจัยมาไม่เกิน 12 เดือน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก่อนวันหมดเขตรับสมัครทุน

-ผู้สมัครจะต้องมีใบตอบรับจากสถาบันวิจัยที่เลือกในต่างประเทศ และในประเทศเยอรมัน

-ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น

-มีแผนงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ

-ได้รับคำเชิญให้ทำวิจัยจากเจ้าภาพในเยอรมนี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทาง www.research-in-germany.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม หรือ คลิกเว็บไซต์ทุนการศึกษานี้ 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ