เข้าร่วมประกวด SEAMEO-Japan ESD Award ชิงโอกาสทัวร์ญี่ปุ่น+รางวัลรวมมูลค่า 133,000 บาท

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “Applying Local Wisdom for Environmental Conservation”

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียน และชุมชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น

รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

 

 

รางวัล:

รางวัลรวมมูลค่า USD$4000

รางวัลที่ 1:

-เงินรางวัลมูลค่า USD$1500

-โอกาสท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

รางวัลที่ 2: 

-เงินรางวัลมูลค่า US$1,000

รางวัลที่ 3: 

-เงินรางวัลมูลค่า US$500

รางวัลพิเศษ: 

-เงินรางวัลมูลค่า US$1,000

 

กลุ่มเป้าหมาย และกติการการเข้าร่วมประกวด:

ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการ หรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 1 โครงการ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมการประกวด

 

ปิดรับสมัคร:

โรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seameo.org

และสอบถามรายละเอียดได้ที่ seameojapan.award@seameo.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ