ทุนวิจัยปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ University of Tromsø ประเทศนอร์เวย์

University of Tromsø (UiT) คือมหาวิทยาลัยในทรุมเซอ ประเทศนอร์เวย์ กำลังประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาภาษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยสามารถทำงานในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 1 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ปริญญาเอกด้านภาษาศาสตร์รัสเซีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาเอกจากต่างประเทศซึ่งเทียบเท่ากับระดับปริญญาเอกของนอร์เวย์

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษารัสเซีย รวมทั้งความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-ผู้สมัครต้องยื่นข้อเสนอโครงการพร้อมกับแผนความคืบหน้าของกิจกรรมหลักของโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ผู้สมัครจะสามารถดำเนินการโครงการได้ภายในระยะเวลาของการว่าจ้าง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-จดหมายสมัครงาน

-รายละเอียดโครงการ

-CV

-ประกาศนียบัตรและเอกสารอ้างอิง

-รายชื่อของผลงาน

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งใบสมัครได้ที่ www.jobbnorge.no

 

ปิดรับสมัคร:

3 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jobbnorge.no

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ