Griffith U. มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนแก่น.ศ.ไทย ระดับบัณฑิตศึกษาที่ออสเตรเลีย

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศไทยเพื่อเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนจำนนวน 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสองไตรมาสแรกของการศึกษา

Griffith University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ South East Queensland ทางชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1971

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 10% ในช่วงสองไตรมาสแรกของการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยถาวร และสมัครเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดทำขึ้นพร้อมกับโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ Griffith English Language Institute โดยนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนต่อ รวมทั้งมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

-เมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาษาอังกฤษแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในไตรมาส 1 , 2 หรือ 3 ที่ Griffith University ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาผลการเรียนที่ได้รับการรับรอง (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

-สำเนาผลการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ

-หากสมัครเรียนด้านดนตรีหรือทัศนศิลป์อาจต้องส่งผลงานประกอบการพิจาณา

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.griffith.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ